Kreator formularzy by JoomlaShine

Słowa dażące życiem

List do Tytusa 3:5
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;